Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

No 24 - December 2011

Athenaeum University

Current volume articles

 1. 1. CONTENTS

  Pages:   • 4|4
  Authors:

 2. 2. EVAZIUNEA FISCALĂ - ÎNTRE LEGALITATE ŞI ILEGALITATE. MECANISME ALE ECONOMIEI SUBTERANE

  Pages:   • 5|15
  Authors:   • PhD. Corina Maria ENE, email: corin.maria.ene@gmail.com, Afiliation: Universitatea Hyperion, Bucureşti  • PhD. Carmen Marilena UZLĂU, email: carmen_uzlau@yahoo.com, Afiliation: Universitatea Hyperion, Bucureşti  • PhD. Mariana BĂLAN, email: dr.mariana.balan@gmail.com, Afiliation: Universitatea “Athenaeum”, București

 3. 3. TAX EVASION - BETWEEN LEGAL AND ILLEGAL. MECHANISMS OF THE UNDERGROUND ECONOMY

  Pages:   • 16|24
  Authors:   • PhD. Corina Maria ENE, email: corin.maria.ene@gmail.com, Afiliation: Hyperion University, Bucharest  • PhD. Carmen Marilena UZLĂU, email: carme_uzlau@yahoo.com, Afiliation: Hyperion University, Bucharest  • PhD. Mariana BĂLAN, email: dr.mariana.balan@gmail.com, Afiliation: “Athenauem” University, Bucharest

 4. 4. ASPECTE PRIVIND REGLEMENTAREA PIEŢEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

  Pages:   • 25|40
  Authors:   • Asistent drd. Tănase STAMULE, email: tasestamule@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti  • Lector dr. Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti  • Asistent dr. Marius VĂCĂRELU, email: mvacarelu@gmail.com, Afiliation: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

 5. 5. ASPECTS REGARDING REGULATION OF THE LABOR MARKET IN ROMANIA

  Pages:   • 41|56
  Authors:   • PhD Candidate Tănase STAMULE, email: tasestamule@yahoo.com, Afiliation: Academy of Economic Studies, Bucharest  • Ph.D, Lecturer Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: Academy of Economic Studies, Bucharest  • PhD Teaching Assistant Marius VĂCĂRELU, email: mvacarelu@gmail.com, Afiliation: National School of Political and Administrative Studies, Bucharest

 6. 6. COSTUL CAPITALULUI, DIVULGAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE ŞI APLICAREA IFRS: O SINTEZĂ A LITERATURII

  Pages:   • 57|70
  Authors:   • Drd. Ec. Lucian MUNTEANU, email: lucian.munteanu@ase.ro, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti

 7. 7. COST OF EQUITY, FINANCIAL INFORMATION DISCLOSURE, AND IFRS ADOPTION: A LITERATURE REVIEW

  Pages:   • 71|84
  Authors:   • PhD Student Lucian MUNTEANU, email: lucian.munteanu@ase.ro, Afiliation: Bucharest Academy of Economic Studies

 8. 8. METODOLOGII DE ANALIZA SI EVALUARE A RISCULUI ÎN EXPLOATATIILE AGRICOLE

  Pages:   • 85|92
  Authors:   • Conf. univ. dr. Iuliana DOBRE, email: iulya_dobre@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucuresti

 9. 9. METHODOLOGIES FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF RISK IN AGRICULTURAL EXPLOITATIONS

  Pages:   • 93|100
  Authors:   • PhD, Associate Professor Iuliana DOBRE, email: iulya_dobre@yahoo.com, Afiliation: Academy of Economic Studies Bucharest

 10. 10. DIFICULTĂŢI PRIVIND ABSORBŢIA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE ÎN ROMÂNIA

  Pages:   • 101|109
  Authors:   • Lector dr. Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: Universitatea “Athenaeum”, Bucureşti

 11. 11. DIFFICULTIES REGARDING THE ABSORBTION OF STRUCTURAL AND COHESION FUNDS IN ROMANIA

  Pages:   • 110|118
  Authors:   • PhD. Lecturer Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: “Athenauem” University, Bucharest

 12. 12. THE GEORGIAN BANKING SYSTEM’S IN POST-CRISIS PERIOD

  Pages:   • 119|129
  Authors:   • Paata KUNCHULIA, email: pkunchulia@gmail.com, Afiliation: Iv. Javakhishvili Tbilisi State University  • Gocha TUTBERIDZE, email: gocha_tutberidze@yahoo.com, Afiliation: Kutaisi University

NEWS