Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

METODOLOGII DE ANALIZA SI EVALUARE A RISCULUI ÎN EXPLOATATIILE AGRICOLE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Conf. univ. dr. Iuliana DOBRE, email: iulya_dobre@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucuresti

  Pages:
    • 85|92

 2. Keywords: metodologii, risc, exploatatie agricola, programare, decizii

 3. Abstract:
  Riscul este un fenomen probabilistic asociat tuturor activităţilor economice. Dimensiunea şi încărcătura decizională pentru diminuarea riscului sunt mai mari în agricultură, având în vedere condiţiile în care are loc obţinerea producţiei. Fie că este vorba de riscul de producţie, generat de factorii naturali sau de riscul economic, influenţat de intervenţiile inerente ale pieţei, in exploatatiile agricole, riscul apare ca o variabilă puţin controlabilă, ceea ce face necesară recurgerea la metodologii de analiza si evaluare a acestuia. Lucrarea susţine afirmaţia potrivit careia riscul este cu atât mai mic cu cât cunoaşterea tendinţei manifestate de evoluţia anterioară a fenomenelor (producţie, preţ, cerere, ofertă, starea factorilor naturali) este mai analitică şi abordează problema gestionării riscului prin evaluarea acestuia, recurgand la metode, indicatori, modelare matematica. Scopul este de a evidenţia efectele pozitive ale previzionarii utilizând metode şi indicatori specifici, şi de a releva faptul că programarea are, pe lângă rolul de a orienta unitatea agricolă, în ceea ce priveşte modul de alocare a resurselor, prognozarea producţiei, a veniturilor şi cheltuielilor, şi pe acela al previzunii mărimii riscului, prin includerea acestuia în program.

download file

Creative Commons License

NEWS