Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

EVAZIUNEA FISCALĂ - ÎNTRE LEGALITATE ŞI ILEGALITATE. MECANISME ALE ECONOMIEI SUBTERANE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • PhD. Corina Maria ENE, email: corin.maria.ene@gmail.com, Afiliation: Universitatea Hyperion, Bucureşti
    • PhD. Carmen Marilena UZLĂU, email: carmen_uzlau@yahoo.com, Afiliation: Universitatea Hyperion, Bucureşti
    • PhD. Mariana BĂLAN, email: dr.mariana.balan@gmail.com, Afiliation: Universitatea “Athenaeum”, București

  Pages:
    • 5|15

 2. Keywords: evaziune fiscală, corupţie, economie subterană, presiune fiscală.

 3. Abstract:
  Evaziunea fiscală, componentă specială a economiei subterane, este un fenomen economico-social a cărui dimensiune a luat amploare în toate statele lumii. Evaziunea fiscală şi-a făcut apariţia odată cu statul şi legile fiscale. Domeniul său de acţiune este extins la nivelul tuturor impozitelor şi taxelor. Ea urmăreşte de fapt minimizarea impozitării prin utilizarea unor alternative inventive, accesibile şi reale. Efectele evaziunii fiscale se repercutează direct asupra veniturilor fiscale şi cheltuielilor bugetare, asupra concurenţei, generează nemulţumire, inechităţi şi tensiuni sociale.

download file

Creative Commons License

NEWS