Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

COSTUL CAPITALULUI, DIVULGAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE ŞI APLICAREA IFRS: O SINTEZĂ A LITERATURII

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd. Ec. Lucian MUNTEANU, email: lucian.munteanu@ase.ro, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti

  Pages:
    • 57|70

 2. Keywords: costul capitalului, IFRS, divulgare, asimetria informaţiilor

 3. Abstract:
  Costul capitalului este un indicator important pentru operatorii de pe piaţa financiară, de care sunt interesaţi, în special, atât managerii cât şi furnizorii de resurse financiare. Chiar dacă nu este direct observabil, iar modelele de determinare sunt încă dezbătute, importanţa lui a luat amploare din ce în ce mai mare, iar în ultima decadă, mai mulţi cercetători din domeniul contabilităţii au început să-l utilizeze în analizele empirice. Prezenta lucrare propune o recenzare a literaturii ştiinţifice dedicată costului capitalului, prin selectarea atât a lucrărilor cu impact major în curentele ştiinţifice, dar şi a celor mai recente abordări pe această temă, urmând apoi a direcţiona atenţia către studiile din zona contabilă. Din perspectiva contabilă, interesul este legat de impactul adoptării IFRS (Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară) asupra costului capitalului. Acest articol îşi are utilitatea în faptul că aduce în discuţie cele mai recente lucrări ştiinţifice privind impactul standardelor IFRS asupra costului capitalului, dar şi ale altor variabile, actualizând astfel stadiul cunoaşterii în literatura ştiinţifică românească.

download file

Creative Commons License

NEWS