Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

DIFICULTĂŢI PRIVIND ABSORBŢIA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE ÎN ROMÂNIA

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Lector dr. Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: Universitatea “Athenaeum”, Bucureşti

  Pages:
    • 101|109

 2. Keywords: fonduri structurale, politica de coeziune, rata de absorbţie, programe operaţionale.

 3. Abstract:
  Absorbţia fondurilor structurale şi a celor de coeziune este una dintre cele mai dezbătute probleme la ora actuală în UE în ceea ce priveşte gestionarea macroeconomică şi dezvoltarea financiară a Statelor Membre. Această direcţie duce la dezvoltarea unor fonduri şi a tuturor politicilor structurale şi de coeziune care să asigure ajustarea structurală şi armonizarea operaţiunilor de omogenizare şi susţinere a standardelor economice ale Statelor Membre. Bugetele de stat trebuie să fie modificate şi structurate pentru a asigura cofinanţarea proiectelor pentru care se va aplica, şi de asemenea, punerea în aplicare a unei creşteri sustenabile prin alocarea şi absorbţia fondurilor trebuie avută în vedere.

download file

Creative Commons License

NEWS