Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASPECTE PRIVIND REGLEMENTAREA PIEŢEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Asistent drd. Tănase STAMULE, email: tasestamule@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti
    • Lector dr. Meral KAGITCI, email: meral_ibraim@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice, Bucureşti
    • Asistent dr. Marius VĂCĂRELU, email: mvacarelu@gmail.com, Afiliation: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

  Pages:
    • 25|40

 2. Keywords: codul muncii, angajat, angajator.

 3. Abstract:
  Prin prezenta lucrare am încercat surprinderea aspectelor privind piaţa muncii din România dintr-o perspectivă legislativă, dar şi dintr-o perspectivă religioasă. Astfel, cercetarea se doreşte a fi una interdisciplinară, pornindu-se de la cele mai vechi timpuri şi ajungându-se la România postdecembristă, o Românie afectată de criza financiar globală generată în anul 2008, o criză cu repercursiuni şi asupra pieţei muncii.

download file

Creative Commons License

NEWS