Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

| OLD SITE AIMR |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

No 17 - March 2010

Athenaeum University

Current volume articles

 1. 1. CONTENTS

  Pages:   • 4|4
  Authors:

 2. 2. STATUTUL CONSTITUŢIONAL ŞI LEGAL AL CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI

  Pages:   • 5|9
  Authors:   • Prof.univ.dr.Verginia VEDINAŞ, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”  • Drd.Oana Carolina MOLDOVAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”  • Drd.Ion CROITORU, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”

 3. 3. THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE ROMANIAN COURT OF ACCOUNTS

  Pages:   • 10|14
  Authors:   • Ph.D. Verginia VEDINAŞ, Afiliation: “Athenaeum” University  • Ph.D.Student Oana Carolina MOLDOVAN, Afiliation: “Athenaeum” University  • Ph.D.Student Ion CROITORU, Afiliation: “Athenaeum” University

 4. 4. FOLOSIREA BUGETELOR ÎN PREVIZIONAREA ACTIVITĂŢII FIRMEI

  Pages:   • 15|28
  Authors:   • Prof.univ.dr.Mariana MAN, Afiliation: Universitatea din Petroşani  • Lector dr.Daniela MITRAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti  • Prof.univ.dr.Ioan C. DIMA, Afiliation: Universitatea “Valahia” din Târgovişte

 5. 5. THE USE OF BUDGETS IN FORECASTING THE ACTIVITY OF THE FIRM

  Pages:   • 29|42
  Authors:   • Ph.D.Mariana MAN, Afiliation: The University of Petroşani  • Ph.D.Daniela MITRAN, Afiliation: “Athenaeum” University Bucharest  • Ph.D.Ioan C. DIMA, Afiliation: ”Valahia” University of Targoviste

 6. 6. CÂTEVA CONSIDERENTE ASUPRA IMPACTULUI FISCAL AL IMIGRANŢILOR

  Pages:   • 43|50
  Authors:   • Conf.univ.dr. Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti - Profesor asociat Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română - CS II

 7. 7. SOME REFLECTIONS ON IMMIGRANTS’ FISCAL IMPACT

  Pages:   • 51|58
  Authors:   • Ph.D. Mariana BĂLAN, Afiliation: “Athenaeum” University from Bucharest - Associate Professor The Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy - Senior Researcher

 8. 8. NOTIUNEA DE PIATA ELECTRONICA SI IMPORTANTA ACESTEIA PENTRU RETELELE LOGISTICE

  Pages:   • 59|70
  Authors:   • Prof.univ.dr. Ştefan NEDELEA, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”  • Drd. Laura Adriana BĂDIŢOIU (PĂUN), Afiliation: Universitatea „Athenaeum”

 9. 9. E-MARKETPLACES AND THEIR IMPORTANCE FOR LOGISTIC NETWORKS

  Pages:   • 71|82
  Authors:   • Ph.D. Ştefan NEDELEA, Afiliation: “Athenaeum” University  • Ph.D.Student Laura Adriana BĂDIŢOIU (PĂUN), Afiliation: “Athenaeum” University

 10. 10. MANAGEMENT OF GEOPOLITICAL RISKS IN THE BALKANS. JURIDICAL IMPLICATIONS OF DECLARING THE INDEPENDENCE OF KOSOVO PROVINCE

  Pages:   • 83|92
  Authors:   • Ph.D. Eliot Gaviria VALVERDE, Afiliation: Consul of the Embassy of Peru in Romania Doctor of Law – University of San Marco, Peru

NEWS