Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

| OLD SITE AIMR |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

FOLOSIREA BUGETELOR ÎN PREVIZIONAREA ACTIVITĂŢII FIRMEI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr.Mariana MAN, Afiliation: Universitatea din Petroşani
    • Lector dr.Daniela MITRAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
    • Prof.univ.dr.Ioan C. DIMA, Afiliation: Universitatea “Valahia” din Târgovişte

  Pages:
    • 15|28

 2. Keywords: buget, bugetare, previziune, managementul prin bugete, bugetul cheltuielilor, costuri de productie

 3. Abstract:
  Activitatea firmelor este recomandabil să se desfăşoare în cadrul unui echilibru permanent, dintre venituri şi cheltuieli. În etapa actuală, de tranziţie a economiei româneşti, firmele nu reuşesc să menţină un astfel de echilibru, deoarece cheltuielile ocazionate de realizarea producţiei depăşesc nivelul veniturilor obţinute din vânzarea producţiei, chiar şi atunci când unele ramuri de activitate sunt subvenţionate de la bugetul statului. In aceste condiţii, o problemă cu care se confruntă managementul firmelor este găsirea acelor metode care să permită dimensionarea şi controlul relaţiei de echilibru cheltuieli-venituri. In acest sens, bugetul poate deveni un instrument de corelare şi mai ales de eficientizare a relaţiei dintre cheltuieli şi venituri în cadrul firmelor, iar bugetarea, o practică economică sistematică ce presupune desfăşurarea unui proces formal de alocare a resurselor financiare, în scopul realizării unor obiective stabilite pentru perioadele următoare.

download file

Creative Commons License

NEWS