Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

| OLD SITE AIMR |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOTIUNEA DE PIATA ELECTRONICA SI IMPORTANTA ACESTEIA PENTRU RETELELE LOGISTICE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Ştefan NEDELEA, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Drd. Laura Adriana BĂDIŢOIU (PĂUN), Afiliation: Universitatea „Athenaeum”

  Pages:
    • 59|70

 2. Keywords: reţea logistică, piaţă electronică, costuri tranzacţionale, mecanisme tranzacţionale.

 3. Abstract:
  Odată cu intensificarea utilizării tehnologiei informaţiei în toate sferele tranzacţiilor comerciale, pieţele se confruntă şi ele cu schimbări semnificative. Tot mai multe organizaţii sesizează şi fructifică oportunitatea de a cumpăra şi vinde produse şi servicii online, ceea ce aduce în prim-plan un nou tip de piaţă: piaţa electronică sau virtuală, numită în literatura de specialitate e-marketplace. Acest tip de piaţă are un potenţial important de stimulare a tranzacţiilor comerciale, mai ales în cazul reţelelor logistice, facilitând accesul la noi pieţe, identificarea de noi parteneri de reţea şi îmbunătăţirea performanţelor individuale ale organizaţiilor, precum şi a performanţelor globale ale reţelei, totul cu un minim de efort şi cost. În cazul reţelelor, pieţele electronice favorizează fluxurile informaţional, financiar şi material, precum şi transferul de cunoştinţe între membrii reţelei.

download file

Creative Commons License

NEWS