Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

| OLD SITE AIMR |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

CÂTEVA CONSIDERENTE ASUPRA IMPACTULUI FISCAL AL IMIGRANŢILOR

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Conf.univ.dr. Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti - Profesor asociat Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română - CS II

  Pages:
    • 43|50

 2. Keywords: migraţie, presiune fiscală, structura fluxurilor migratorii

 3. Abstract:
  Afluxul de imigranţi în ţările dezvoltate a crescut în ultimele decenii. Acesta, împreună cu rapida îmbătrânire a populaţiei au stimulat interesul public asupra problemelor de imigraţie. Astfel, unii autori au susţinut că imigraţia ar putea servi ca un remediu pentru presiunile fiscale datorate îmbătrânirii populaţiei. Totuşi, adesea, imigranţii sunt consideraţi ca fiind o povară publică. Studiile efectuate au demonstrat că imigraţia poate avea implicaţii cantitative puternice pentru politica\r\n\r\n fiscală a ţărilor gazdă. Lucrarea face o succintă analiză a impactul fiscal al imigranţilor cu diverse calificări în ţările gazdă. Sunt prezentate efectele fiscale pe care le-au produs imigranţii din ţările ce au aderat la Uniunea Europenă în anul 2004 asupra Marii Britanie.\r\n

download file

Creative Commons License

NEWS