Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

| OLD SITE AIMR |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

STATUTUL CONSTITUŢIONAL ŞI LEGAL AL CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr.Verginia VEDINAŞ, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Drd.Oana Carolina MOLDOVAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Drd.Ion CROITORU, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”

  Pages:
    • 5|9

 2. Keywords: Curtea de Conturi, constituţie, organism independent şi neutru, autoritate centrală de specialitate, caracter autonom, fondurilor publice, legalitate.

 3. Abstract:
  În vederea urmăririi modului în care sunt încasate veniturile şi efectuate cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, Parlamentul a înfiinţat un organism de specialitate, independent şi neutru care să exercite un control detaliat asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Acest organism independent şi neutru este Curtea de Conturi a României care reprezintă o autoritate centrală de specialitate, cu caracter autonom, reglementată în Titlul IV din Constituţia României, revăzută şi republicată în 2003. În contextul necesităţii de a se întări disciplina financiară în constituirea, gestionarea şi utilizarea fondurilor publice Curtea de Conturi îşi relevă rolul de gardian al respectării legalităţii în derularea acestora. Un asemenea rol este cu atât mai important cu cât fondurilor publice naţionale li se adaugă un volum important de credite nerambursabile ce se acordă de Uniunea Europeană ţării noastre. Din această perspectivă Curtea de Conturi trebuie să îşi consolideze statutul de instituţie puternică, complet independentă şi cu atribuţii largi şi complexe.

download file

Creative Commons License

NEWS