Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPRE O CONTABILITATE DE GESTIUNE PREVIZIONALĂ ŞI OPERATIVĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd.Aurelia GRIGORE, email: aurelia_grgr@yahoo.com, Afiliation: Universitatea Valahia din Targoviste
    • Dr.Mariana RADU, email: meryradu@yahoo.com, Afiliation: Universitatea Valahia din Targoviste

  Pages:
    • 69|76

 2. Keywords: cost standard, abateri, operativitate, previziune

 3. Abstract:
  Conducerea ştiinţifică în întreprinderea modernă este o conducere previzională, bazată pe un program, în care deciziile sunt fundamentate ştiinţific. Receptarea în timp util a informaţiilor de către organele de conducere pentru a putea acţiona „din mers” trebuie să constituie o premisă pentru orice întreprindere. Orice informaţie care nu serveşte la timp se perimează, îşi pierde valoarea de întrebuinţare, iar conducerea poate fi lipsită de un element indispensabil pentru atingerea obiectivelor sale. Pentru dezvoltarea laturii previzionale a contabilităţii de gestiune şi pentru furnizarea cu operativitate de informaţii referitoare la costurile de producţie, se impune promovarea unei metode de calculaţie bazată pe costuri prestabilite. Scopul prezentei lucrări îl constituie identificarea limitelor sistemului clasic de contabilitate de gestiune, precum şi necesitatea perfecţionării calculaţiei costurilor prin aplicarea metodei standard cost, în varianta standard cost unic, în scopul creşterii valorii informaţiilor furnizate managementului întreprinderilor. Apărută în S.U.A. la începutul secolului al XX-lea sub denumirea de „sistemul costurilor estimative”, metoda asigură informaţiilor cu privire la costurile de producţie un caracter previzional şi funcţional. Prin aplicarea metodei standard cost unic se înlătură neajunsurile actualelor metode de calculaţie a costurilor, date fiind avantajele pe care le oferă din punctul de vedere al operativităţii informaţiilor furnizate cu privire la abaterile ivite în procesul de producţie şi al simplificării lucrărilor de calculaţie a costurilor. Cu ajutorul standardelor, costurile devin parte integrantă a sistemului de indicatori, pe baza căruia este organizată şi condusă activitatea întreprinderii. Urmărirea operativă a abaterilor pe fiecare articol de calculaţi şi pe cauze, la nivelul fiecărui sector de activitate, se realizează cu ajutorul unor situaţii de evidenţă a abaterilor. Se poate efectua astfel un control operativ asupra eficienţei cheltuielilor de producţie şi asupra cauzelor care au condus la abaterile respective, putându-se lua decizii de reducere a costurilor de producţie.

download file

Creative Commons License

NEWS