Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

OPTIMIZAREA PORTOFOLIULUI DE ACTIVE CU AJUTORUL MODELULUI MARKOWITZ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Dan ARMEANU, email: darmeanu@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice București
    • Doctorand Andreea NEGRU, Afiliation: Academia de Studii Economice București

  Pages:
    • 5|11

 2. Keywords: Portofoliul eficient, rentabilitate, risc, volatilitate, optim, varianta

 3. Abstract:
  Se poate argumenta – cu oarecare temei – faptul că finanțiștii conștientizaseră de mai mult timp că decizia de a investi trebuie să ia în calcul, concomitent, rentabilitatea și riscul activelor, însă acest lucru se realiza mai mult la nivel empiric. Marea contribuție a profesorului H. Markowitz a reprezentat-o faptul că el a fost primul care a propus un model concret de optimizare a selecției activelor pentru portofoliile de investiții în condiții de incertitudine. Mai precis, Markowitz a arătat cum pot fi constituite portofoliile eficiente (acele portofolii care maximizează rentabilitatea sperată pentru un anumit nivel dat al riscului), compuse numai din active riscante. Simplitatea și eleganța rezultatului său, precum și gradul ridicat de aplicabilitate practică, au făcut ca modelul să devină extrem de popular, un veritabil punct de referință în finanțele moderne. De altfel, H. Markowitz a fost laureatul Premiului Nobel pentru economie în anul 1990, alături de M. Miller și W. Sharpe.

download file

Creative Commons License

NEWS