Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

MODELE STOCHATICE PENTRU RISCUL DE CREDIT

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd.Nadia STOIAN, Afiliation: Universitatea “Transilvania” Braşov
    • Prof.univ.dr.Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 29|38

 2. Keywords: risc de credit, procese stochastice, expunere la risc

 3. Abstract:
  Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice entitate economică încearcă să-şi maximizeze profitul pin gestionarea riscului specific domeniului sau de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident că o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a bancii. Lucrarea prezintă câteva din modele stochastice utilizate în literatura de specialitate pentru determinarea şi cunatificarea riscului de credit.

download file

Creative Commons License

NEWS