Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

MANAGEMENTUL SI ANALIZA PROPUNERILOR DE PROIECTE EUROPENE DIN PROGRAMUL CADRU 7

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Margareta FLORESCU, email: icefaceus@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Dr. Viorel VULTURESCU, email: viorel.vulturescu@ancs.ro, Afiliation: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică, Bucureşti
    • Prof.univ.dr. Mariana BALAN, email: dr.marian.balan@gmail.com, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 15|28

 2. Keywords: erori comune, proiecte, cercetare, Programul Cadru 7, Puncte Naţionale de Contact

 3. Abstract:
  \r\n Din bunele practici ale propunatorilor de proiecte europene se desprinde necesitatea abordarii scrierii de proiecte pentru Programul – Cadru. In lucrare se analizează erorile comune ale consorţiilor ce au depus propuneri de proiecte în cadrul apelului FP 7 – 2008 – ENV – 1. Analiza s-a efectuat pe mai mult de 400 de Evaluation Summary Reports, pentru fiecare criteriu de evaluare, conform ghidului participantului şi ghidului evaluatorului. Rezultatul prezentei analize a fost utilizat la redactarea pre-screening tool-ului destinat utilizării Punctelor Naţionale de Contact (NCP) în sprijinirea coordonatorilor ce au depus de propuneri de proiecte în apelurile ulterioare deschise în cadrul temei 6 – Mediu, inclusiv schimbări climatice a Programului Cadru 7.\r\n

download file

Creative Commons License

NEWS