Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

GESTIONAREA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Emilia VASILE, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti
    • Drd. Ion CROITORU, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti
    • Lector dr. Daniela MITRAN, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 5|16

 2. Keywords: activitate financiar-contabilă, audit intern, evaluarea riscurilor, identificarea riscurilor, managementul riscului, monitorizarea riscurilor, tolerarea riscurilor

 3. Abstract:
  Activitatea financiar-contabilă, reprezintă o funcţie importantă a organizaţiei, prin intermediul căreia se realizează măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea economică. Procesul de management al riscurilor asigură că gestionarea riscurilor se monitorizează periodic şi există mecanisme de alertare a conducerii entităţii în privinţa riscurilor noi apărute sau a schimbărilor intervenite la riscurilor deja gestionate şi sunt identificate dispozitivele de control adecvate în vederea minimizării acestora. Rolul auditul intern este de a realiza evaluări asupra tuturor componentelor şi activităţilor financiar-contabile, sau cu implicaţii financiare şi de a urmări modul în care sunt utilizate fondurile publice, respectiv dacă acestea sunt utilizate în condiţii de eficienţă şi eficacitate şi dacă informaţiile cu caracter financiar oferite managementului sunt adecvate şi contribuie la atingerea rezultatelor planificate.

download file

Creative Commons License

NEWS