Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

EVALUAREA OPERAŢIUNILOR UNUI CENTRU DE COST PRIN METODA ABC

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd.Mădălina Aurelia GRIGORE, Afiliation: Universitatea “Valahia” din Târgovişte
    • Drd.Elena Daniela NICOLAE, Afiliation: Universitatea “Valahia” din Târgovişte
    • Drd.George Ciprian GIJU, Afiliation: Universitatea “Valahia” din Târgovişte
    • Lector dr.Daniela MITRAN, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucuresti

  Pages:
    • 51|59

 2. Keywords: centre de responsabilitate, centre de cost, metoda ABC, activitate, inductor de cost.

 3. Abstract:
  Schimbările continue care apar în mediul industrial şi economic, modernizarea tehnologiilor de fabricare, nevoia de a obţine informaţii pertinente care să faciliteze luarea deciziilor manageriale, au făcut absolut necesară regândirea sistemului de calculatie a costurilor. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne utilizate în contabilitatea de gestiune pentru calculul costurilor se bazează pe decuparea întreprinderii în centre de responsabilitate. Însă la nivelul organizaţiei se face simţită interdependenţa, astfel că este imposibilă identificarea unui centru a căror costuri şi performanţe sa nu fie condiţionate de alte centre de responsabilitate. Metoda A.B.C. reprezintă una din modalităţile de a produce un cost mai pertinent propunându-şi să repartizeze cheltuielile indirecte în funcţie de baza de repartizare care prezintă relaţia de cauză-efect între activitate şi produsul care consumă activitatea. Acest articol urmăreşte să arate ce reprezintă centrele de cost, care este rolul acestora în cadrul centrelor de responsabilitate, care sunt efectele pozitive şi limitele centrelor de cost, ce reprezintă şi în ce constă metoda ABC - metoda moderna de evaluare a operaţiunilor unui centru de cost, precum şi care sunt avantajele şi limitele acestei metode.

download file

Creative Commons License

NEWS