Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

COMPLEMENTARITATEA FUNCŢIONALĂ ŞI PROCEDURALĂ DINTRE „AUDITUL INTERN” ŞI „AUDITUL PUBLIC INTERN”

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Emilia VASILE
    • Drd. Ion CROITORU
    • Drd. Nicoleta Adriana GHERGHELAŞ

  Pages:
    • 25|36

 2. Keywords: guvernanţă, asigurare, consiliere, evaluare, obiective

 3. Abstract:
  Auditul intern indiferent de sectorul în care se realizează efectuează examinări şi evaluări asupra tuturor componentelor şi activităţilor din cadrul unei organizaţii sau entităţi publice, evaluează modul în care aceasta constituie şi utilizează fondurile, respectând principiile eficienţei şi eficacităţii şi oferă managementului informaţii şi opinii independente în legătură cu atingerea rezultatelor şi gestionarea resurselor utilizate. În acest context, găsirea unor explicaţii privind delimitarea conceptelor, procedurilor, principiilor şi caracteristicilor între auditul intern exercitat în organizaţiile private şi auditul public intern organizat şi realizat în entităţile din sectorul public din ţara noastră, în raport cu activităţile desfăşurate şi standardele internaţionale de audit intern sunt greu de realizat, având în vedere complementaritatea funcţională şi procedurală a acestor funcţii. Abordarea comparativă a „auditului intern” şi „auditului public intern”, utilizând ca elemente de referinţă standardele internaţionale de audit, pune în evidenţă faptul că, funcţia de audit intern este recunoscută unitar, în oricare tip de organizaţie, fără a realiza o distincţie între sistemul public şi sistemul privat. Astfel, este necesară determinarea constrângerilor cadrului instituţional de funcţionare a auditului intern şi identificarea tendinţelor viitoare de reorientare a funcţiei, astfel încât să asigure îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate managementului.

download file

Creative Commons License

NEWS