Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

CAUZALITATE ŞI DETERMINISM ÎN TRINOMUL: PRODUCTIVITATE – COST – PROFIT ŞI UTILIZARE ÎN ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A FIRMEI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Dumitru MĂRGULESCU, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Prof.univ.dr. Serghei MĂRGULESCU, Afiliation: Universitatea „Nicolae Titulescu”

  Pages:
    • 5|14

 2. Keywords: cauzalitate, determinism, productivitatea muncii globală şi parţială, corelaţie productivitate – salariu mediu, rata costurilor salariale, profitul aferent cifrei de afaceri, ratele rentabilităţii comerciale şi resurselor consumate.

 3. Abstract:
  În analiza şi evaluarea funcţiunii microsistemelor economice (firme, organizaţii) un rol deosebit revine formatului logico – economic implicând cauzalitatea şi determinismul pentru explicarea unor stări reflectate prin variabile fundamentale ca de exemplu trinomul: productivitate – cost – profit. Evident în întreaga abordare productivitatea muncii este focalizată ca agregat informaţional de bază în evaluarea sistemului, prin impactul demonstrat asupra costurilor şi profitului în esenţă prin efectul corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu. Relaţionarea şi măsurarea unui asemenea impact este exemplificată cifric.      

download file

Creative Commons License

NEWS