Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABORDĂRI ALE LOGISTICII ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Ştefan NEDELEA, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 5|9

 2. Keywords: logistica directă, logistica inversă, abordarea organizaţională, abordarea sistemică, abordarea procesuală.

 3. Abstract:
  Dezvoltarea logisticii în momentul actual al evoluţiei economiei a fost influenţată de o serie de factori referitori la: avântul cercetării-dezvoltării, impactul mediului concurenţial, diversificarea produselor şi a serviciilor, evoluţia proceselor tehnologice, complexitatea abordărilor manageriale, dar şi a felului cum a fost definită şi abordată logistica (organizaţional, sistemic şi procesual).

download file

Creative Commons License

NEWS