Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

UN MODEL FUZZY PENTRU ESTIMAREA ECONOMIEI SUBTERANE ÎN ROMÂNIA

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Lector drd. Corina - Maria ENE, Afiliation: Universitatea Hyperion din Bucureşti
    • Lector dr. Nataliţa HURDUC, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti

  Pages:
    • 23|32

 2. Keywords: logică fuzzy, variabile lingvistice, model fuzzy, economie subterană, politică fiscală, modelarea economiei subterane, rata fiscalităţii, informalizarea activităţii economice.

 3. Abstract:
  Mi-am propus elaborarea unui model bazat pe logica fuzzy care să permită „cuantificarea” economiei subterane. Am iniţiat acest demers pornind de la modelul MIMIC de estimare a economiei subterane şi de la premisa că poate fi stabilită o asociere pozitivă între o serie de variabile cauzale şi dimensiunea economiei subterane. Modelul utilizează un set de variabile, a căror alegere are la bază atât teoria economică cât şi observaţiile empirice, considerate a fi determinante ale activităţilor de natură subterană. Alegerea acestor variabile poate fi considerată subiectivă, dar setul de variabile de intrare poate fi modificat în funcţie de disponibilitatea datelor necesare calculelor. Oricum, trebuie subliniat faptul că fiecare dintre variabilele abordate îşi aduc aportul, într-o măsură mai mică sau mai mare la dezvoltarea activităţilor economice subterane. Legat de acest aspect, în limbajul logicii fuzzy putem formula, de exemplu, următoarea regulă: „dacă rata fiscalităţii este mare, atunci economia subterană este mare” etc. Folosind serii statistice pentru o perioadă dată se poate stabili o valoare de bază considerată „normală” în funcţie de care poate fi calculată magnitudinea tuturor variabilelor. Pentru fiecare serie şi pentru fiecare an valoarea „normală” reprezintă de fapt o medie a valorilor înregistrate într-un interval de timp precedent. Regulile care pot fi formulate sunt foarte numeroase şi depind de numărul variabilelor modelului şi de valorile care pot fi atribuite acestora.

download file

Creative Commons License

NEWS