Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRATEGIA TIC SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ŞI INOVARE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Lect.univ.dr. Nicoleta GUDĂNESCU, Afiliation: Universitatea Nicolae Titulescu
    • Drd. Ec. Adrian NICOLAU, Afiliation: SC Avangarde Technologies Consulting
    • Lector dr. Daniela MITRAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 21|30

 2. Keywords: strategii de business, dezvoltare, strategia de dezvoltare TIC, networking, sistem informaţional, inovare.

 3. Abstract:
  Lucrarea de faţă subliniază importanţa managementului strategic pentru companiile prezentului, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate. Şi mai importanţa devine însă implementarea şi utilizarea de sisteme care reprezintă suport pentru procesele de afaceri şi fluxurile informaţionale focusate pe cooperare şi networking între companii. Modelele create pentru gestionarea afacerilor sunt inovative, dar in anumite cazuri acestea nu sunt privite din punctul de vedere al tehnologiei informatiei şi nu iau acest domeniu în consideraţie la nivelul la care ar trebui. Există astfel un mare decalaj între dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea tehnologiilor şi cunoştinţele despre aceste activităţi. Lucrarea prezintă provocările întâmpinate de dezvoltarea afacerilor şi sectorului TIC prin intermediul strategiilor, ca strategii globale ale organizaţiilor sau ale unităţilor de afaceri, întotdeauna acestea fiind utilizate ca activităţi integrate sau conexe.

download file

Creative Commons License

NEWS