Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

STANDARDELE BASEL III PRIVIND CONSOLIDAREA CAPITALIZARII SISTEMULUI BANCAR

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Dr. Natalita HURDUC, email: natalia.hurduc@yahoo.com, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Bucureşti
    • Drd. Nicoleta HURDUC, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti

  Pages:
    • 75|80

 2. Keywords: Basel III, adecvarea capitalului, risc sistemic.

 3. Abstract:
  Obiectivul viitoarelor reguli Basel III este de a îmbunătăţi capacitatea sectorului bancar, de a absorbi şocurile economice şi financiare, indiferent de sursă, reducând astfel riscul de contagiune din sectorul financiar catre economia reală. Unul dintre principalele motive pentru care criza economică şi financiară, care a început în anul 2007, a devenit atat de severa, a fost faptul că sectorul bancar din multe ţări a crescut prntr-o indatorare excesiva. Acest lucru a fost însoţit de o erodare treptată a nivelului şi a calităţii bazei de capital. În acelaşi timp, multe bănci nu detineau suficiente rezerve de lichiditate. Sistemul bancar, prin urmare, nu a fost capabil să absoarbă pierderile sistemice din tranzacţionare şi creditare. Punctele nevralgice din sectorul bancar s-au transmis rapid catre restul sistemului financiar şi a economiei reale, rezultând într-o contracţie masivă a lichiditatii şi disponibilitatii de creditare. În cele din urmă sectorul public a trebuit să intervină cu injecţii de lichiditate, cu o infuzie masiva de capital şi garanţii, expunând si contribuabilii la pierderile mari din sistemul financiar.

download file

Creative Commons License

NEWS