Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

RISCUL DE MEDIU IN PODGORIILE ROMÂNEŞTI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr.Mariana BRAN, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Prof.univ.dr.Dan BOBOC, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Lector dr.Raluca Andreea ION, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Conf.univ.dr. Bebe NEGOESCU, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” Bucuresti

  Pages:
    • 43|50

 2. Keywords: riscuri naturale, trasabilitate, monitorizare agrometeorologică, managementul riscului.

 3. Abstract:
  Activitatea agricolă, spre deosebire de celelalte domenii economice, este însoţită de un grad ridicat de risc şi incertitudine, determinat, în principal, de factorii de mediu. Influenţa condiţiilor meteorologice asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a culturilor de câmp şi vitipomicole este studiată de agrometeorologie, ştiinţa care studiază şi determină necesarul biotopului agricol pentru atingerea productivităţii biologice optime. Astfel, agrometeorologia implică gestionarea şi conservarea resurselor agroclimatice în dezvoltarea procesului de producţie agricolă (aprofundarea relaţiei vreme-recoltă). Agricultura, ca utilizator al informaţiilor agrometeorologice, valorifică combinarea acestora cu informaţiile specializate (agricole, tehnologice, economice etc.) în scopul prevenirii şi diminuării riscului meteorologic asupra speciilor vegetale, dar şi în vederea stabilirii strategiilor de dezvoltare durabilă. În vederea preîntâmpinării şi diminuării impactului negativ asupra producţiei viticole, este necesar a se prevede şi monitoriza fenomenele meteorologice periculoase, pentru realizarea sistemului decizional de protecţie şi asigurare a producţiei vitivinicole.

download file

Creative Commons License

NEWS