Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

RISCUL CLIMATIC ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICE LA O SOCIETATE AGRICOLA DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof. univ. dr. Mariana BRAN, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti

  Pages:
    • 90|98

 2. Keywords: risc, biodiversitate vegetală, tehnologie, eficienţă economică, exploataţie agricolă

 3. Abstract:
  Agroecosistemele prezintă interes prin produsul util societăţii - producţia agricolă - agricultura fiind singură ramură a economiei care satisface necesităţile de hrană. Ca urmare a perfecţionării continue a agriculturii, ponderea ecosistemelor naturale cu aport în hrănirea omenirii a scăzut treptat, pe măsura creşterii populaţiei, ajungând ca în zilele noastre acestea să fie nesemnificative în balanţa alimentară a omului. În exploataţiile agricole, se constată schimbări în structura speciilor cultivate, diminuări înregistrându-se şi-n varietatea floristică, situaţie influenţată nu numai de condiţiile de mediu, ci şi, mai nou, de criza economică. La momentul ultimelor date statistice oficiale, regiunea luată în studiu a fost cultivată majoritar cu cereale pentru boabe, urmate descrescător de plante oleaginoase, furaje verzi şi alte categorii.

download file

Creative Commons License

NEWS