Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

RAPORTAREA FINANCIARĂ A COMPANIILOR ROMÂNEŞTI COTATE ŞI ACURATEŢEA PREVIZIUNILOR ANALIŞTILOR FINANCIARI: O CERCETARE EXPLORATORIE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Lector univ.dr. Mihaela IONAȘCU, Afiliation: Academia de Studii Economice București

  Pages:
    • 47|53

 2. Keywords: raportare financiară, previziunile analiștilor, implementarea IFRS în România

 3. Abstract:
  Acest studiu își propune să investigheze relația dintre volumul de informații financiare raportate de companiile românești cotate și acuratețea previziunilor analiștilor financiari. Rezultatele obținute se alătură dovezilor empirice obținute la nivel european și internațional care arată că un volum mare de informații financiare pus la dispoziția analiștilor financiari se concretizează în erori de estimare mai mici. De asemenea, studiul arată pentru prima dată în mediul românesc că entitățile care publică situații financiare conforme cu IFRS benefeciază de cele mai corecte previziuni.

download file

Creative Commons License

NEWS