Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

PREDISPOZIŢIA ACTIVITĂŢILOR AGRICOLE LA RISCURI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Mariana BRAN, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucuresti
    • Prof.univ.dr. Aron Liviu DEAC, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 43|46

 2. Keywords: risc, securitate alimentară, dezvoltare durabilă, cunoaştere

 3. Abstract:
  Perceperea riscului şi a intensităţii sale de manifestare necesită cunoaşterea „mediului” în care se desfăşoară activităţile agricole. Fundamentarea cunoaşterii are în vedere informaţiile referitoare la importanţa şi particularităţile agriculturii.

download file

Creative Commons License

NEWS