Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

POLITICI CONTABILE ŞI FISCALE PRIVIND TRATAMENTUL DEPRECIERII ACTIVELOR – NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Mariana MAN, email: man_mariana2006@yahoo.com, Afiliation: Universitatea din Petroşani
    • Prof.univ.dr. Ioan C-tin. DIMA, Afiliation: Universitatea „Valahia” din Târgovişte
    • Drd. Valentina MINEA, Afiliation: Universitatea „Valahia” din Târgovişte

  Pages:
    • 19|35

 2. Keywords: amortizare contabilă, amortizare fiscală, ajustare, depreciere, pierdere de valoare, standard internaţional de contabilitate

 3. Abstract:
  O mare parte din activele imobilizate sunt supuse degradării în timp, fapt care necesită înlocuirea acestora, de regulă, prin amortizare. Amortizarea apare ca un echivalent valoric al deteriorării ireversibile a unei imobilizări ca urmare a funcţionării acesteia, a acţiunii factorilor naturali, a progresului tehnic sau a altor cauze. O parte din imobilizări, a căror utilizare este nelimitată în timp, ca de exemplu terenurile şi investiţiile financiare nu se amortizează, o depreciere eventuală a acestora fiind acoperită prin intermediul ajustărilor (provizioanelor). În acest sens, un rol important asupra performanţei unei entităţi economice îl are autofinanţarea de menţinere, formată din amortizare ce asigură reînnoirea activelor imobilizate scoase din funcţiune, la care se adaugă ajustările pentru depreciere sau pierderea de valoare a elementelor de activ şi provizioanelor.

download file

Creative Commons License

NEWS