Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

MODEL DE RETRATARE A ACTIVELOR DIN PERSPECTIVA MENŢINERII CAPITALULUI NATURAL

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Conf.univ.dr. Gina Raluca GUŞE, Afiliation: Academia de Studii Economice
    • Prof.univ.dr. Daniela Artemisa CALU, Afiliation: Academia de Studii Economice
    • Drd.Adriana CALU, Afiliation: Universitatea din Bucureşti
    • Conf.univ.dr. Viorel AVRAM, Afiliation: Academia de Studii Economice

  Pages:
    • 65|74

 2. Keywords: active neutre, active poluante, coeficient de mediu, audit şi risc de mediu, externalităţi pozitive şi negative

 3. Abstract:
  Prezenta cercetare are drept obiectiv propunerea unei noi abordări privind definirea şi evaluarea activelor din perspectiva efectelor negative şi a beneficiilor nete pe care le generează exploatarea acestora asupra capitalului natural. În acest sens, am redefinit activele şi am recurs la reclasificarea acestora în trei categorii, în funcţie de natura impactului acestora asupra mediului înconjurător. Categoriile propuse sunt următoarele: active naturale, active neutre şi active poluante. Dat fiind faptul că activele naturale nu se pot evalua credibil în etalon monetar, considerăm că pentru acestea este oportună menţinerea raportărilor de tip calitativ (responsabilitate socială corporativă - CSR). Activele bilanţiere, reclasificate în active neutre şi active poluante, vor fi retratate cu ajutorul unui coeficient de mediu. Modelul propus poate fi utilizat pentru raportarea financiară şi nefinanciară a aspectelor legate de mediu, precum şi ca instrument al auditului de mediu sau în scopul estimării riscului de mediu.

download file

Creative Commons License

NEWS