Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

INTEGRAREA MONETARĂ, DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd. Ec. Laura-Cristina IVĂNESCU, Afiliation: Banca Naţională a României

  Pages:
    • 31|42

 2. Keywords: Integrare monetară, integrare economică, Banca Centrală Europeană, criza financiară, Uniunea Europeană, Sistemul European al Băncilor Centrale

 3. Abstract:
  Plasându-şi începuturile în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu înfiinţarea Uniunii Monetare Latine (1865), fenomenul integrării europene a devansat adesea noţiunile teoriei economice, mulţumită unor spirite vizionare care, în ciuda remodelărilor ulterioare determinate de evenimentele din plan european şi internaţional, au direcţionat încă de la început pe făgaşul succesului procesul integrării economice şi monetare europene. Prezentul articol îşi propune o trecere în revistă a pricipalelor momente ale acestui proces, odată cu punctarea abordărilor teoretice din domeniu, urmată de analizarea structurii şi a pârghiilor de funcţionare a pilonului monetar actual, respectiv Sistemul European al Băncilor Centrale. Articolul se doreşte a fi de asemenea o analiză a evoluţiei priorităţilor comunitare, de la factorii declanşatori ai procesului, până la necesităţile actuale evidenţiate de criza financiară recentă, de consolidare a arhitecturii europene prin extinderea măsurilor fiscale dincolo de cerinţele Pactului şi întărirea guvernanţei macroeconomice.

download file

Creative Commons License

NEWS