Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

INOVAŢII PE PIAŢA FINANCIARĂ. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR DE PE PIAŢA BANCARĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Mihaela SUDACEVSCHI, Afiliation: Universitatea Nicolae Titulescu
    • Prof.univ.dr. Ion NIŢU, Afiliation: Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti

  Pages:
    • 41|52

 2. Keywords: instrumente derivate, contracte la termen, Futures, Swap, Optiuni, securitizare.

 3. Abstract:
  Instrumentele financiare derivate sunt utilizate atât pentru scopuri speculative, cât şi pentru a reduce riscurile manifestate pe pieţele financiare. Pe piaţa bancară, datorită gradului ridicat de volatilitate a cursului de schimb şi a ratei dobânzii, instrumentele financiare derivate se utilizează frecvent pentru acoperirea riscului legat de creditare. Contracte precum: opţiuni pe cursul de schimb al monedei naţionale, swap – uri valutare pe rata dobânzii, forward – uri pe rata dobânzii, swap – uri şi opţiuni pe rata dobânzii, permit băncilor disocierea riscului de credit de riscul de finanţare şi de cel de piaţă şi transferul riscului creditului, dar cu păstrarea proprietăţii asupra acestuia.

download file

Creative Commons License

NEWS