Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

IMPACTUL CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ASUPRA TRANSPORTULUI FEROVIAR

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Drd.Ing.Gheorghe-Stelian BĂLAN, Afiliation: S.C. ALSTOM Transport S.A. Bucureşti
    • Conf.univ.dr.Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Institutul de Prognoză Economică

  Pages:
    • 25|33

 2. Keywords: transport feroviar, riscuri în transportul feroviar, efecte ale crizei în transportul feroviar

 3. Abstract:
  Dintre modurile de transport existente astăzi, transportul feroviar rămâne în continuare de mare interes datorită unor avantaje certe, care decurg din faptul că este cel mai puţin poluant şi cel mai prietenos cu mediul. Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care, în ultimii ani, prin strategiile Uniunii Europene se încearcă să se dezvolte şi să se implementeze programe pentru revigorarea transportului feroviar din Comunitate şi să se atragă mai mult trafic către acest tip de transport. Criza economico-financiară pe care o traversăm şi-a pus amprenta şi asupra acestui sector al economiei. Lucrarea îşi propune o scurtă analiza a evoluţiei transportului feroviar de călători şi de marfă la nivelul Uniunii Europene în perioada 2006-2009. Fiind un sector al transporturilor cu factori de risc mai reduşi decât în alte tipuri de transport, în lucrare se prezintă şi un profil de risc al căilor ferate.

download file

Creative Commons License

NEWS