Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

EVOLUŢII ALE FLUXURILOR REMITERILOR DE BANI ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Conf.univ.dr.Mariana BĂLAN, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Student Liliana SIMIONESCU, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Drd. Vlad IORDACHE, Afiliation: Academia de Studii Economice

  Pages:
    • 61|72

 2. Keywords: emigranţi, imigranţi, remitenţe, criză

 3. Abstract:
  Criza pieţelor financiare globale care a lovit economia mondială la mijlocul anului 2008 a afectat economia mondială în ansamblul ei, dar a avut un impact major şi asupra pieţelor forţei de muncă din ţările europene şî implicit asupra volumului remiterilor de bani de către emigranţi. Fenomenul migraţionist a cunoscut un proces de scădere, diferenţiat însă pe anumite zone geografice. Lucrarea îşi propune o analiză a fenomenului migraţionist sub impactul crizei economico-finaciare în unele ţări din Uniunea Europeană în perioada 2007- 2010. Recesiunea la nivelul Europei a determinat pentru anul 2009 şi o reducere a fluxurilor remiterilor de bani. Lucrarea prezintă o succintă evoluţie a fluxurilor remiterilor de bani în unele ţari din Centrul şi Estul Europei.

download file

Creative Commons License

NEWS