Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

EFECTELE CRIZEI FINANCIARE ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A PIEȚEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Dan ARMEANU, email: darmeanu@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Drd. Sorin-Iulian CIOACĂ, email: cioaca_sorin@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Asistent Ana TUDORACHE, email: tudorache_ana@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti
    • Drd. Ana-Maria BURCĂ, email: burca.anamaria@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti

  Pages:
    • 49|57

 2. Keywords: criza financiară, piața de capital, capitalizare bursieră, volum de tranzacționare, investiții străine

 3. Abstract:
  Ultimii ani au fost marcaţi de provocări importante care au fost experimentate în toate domeniile, în special cel financiar. Criza de pe pieţele financiare a avut consecinţe importante asupra industriei bursiere, cele mai afectate fiind zonele emergente și, dintre acestea, România s-a remarcat prin amplitudinea efectelor induse. Evoluțiile de pe principalul segment al pieței la vedere din domeniul bursier intern relevă volatilitatea extremă manifestată în anii ce au urmat crizei subprime, în special în anul 2008. Aceste efecte au condus la deprecierea masivă a valorii de piață a majorității acțiunilor listate, concomitent cu reducerea capitalizării bursiere și a valorii de medii de tranzacționare. Reducerea valorii medii de tranzacționare nu a fost cauzată doar de retragerea investitorilor străini de portofliu, ci și de diminuarea semnificativă a prețului acțiunilor listate. Criza financiară a afectat procesul de consolidare a pieței interne de capital, evidențiind cauzele care au favorizat contracția puternică resimțită (în special, cvasidependența de capitalurile străine și lipsa unor investitori instituționali locali de calibru, situație favorizată de demararea cu o mare întârziere față de celelalte state europene a reformei sistemului public de pensii). În domeniul bursier din România, criza creditului a vulnerabilizat majoritatea companiilor listate și a indus volatilitate extremă, care a determinat reducerea apetitului pentru risc al investitorilor autohtoni. Ca urmare, este necesară identificarea de remedii față de starea actuală a domeniului bursier intern, care să creeze condițiile îndeplinirii de către acesta a rolului său esențial de canal alternativ de finanțare a companiilor.

download file

Creative Commons License

NEWS