Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

CREAREA UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE ÎN EUROPA, PREMIZĂ A EFICIENŢEI ŞI STABILITĂŢII SISTEMULUI FINANCIAR INDIVIDUAL ŞI DE GRUP

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Ion NIŢU, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Lector dr.Nataliţa HURDUC, Afiliation: Universitatea „Athenaeum”
    • Drd.Nicoleta HURDUC, Afiliation: Academia de Studii Economice Bucureşti

  Pages:
    • 5|13

 2. Keywords: Uniunea Europeană, Eurosistem, politica monetară, stabilitate financiară.

 3. Abstract:
  Eurosistemul este un factor activ în consolidarea măsurilor care contribuie la stabilitatea financiară nu numai în zona euro ci şi la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru a devenit necesar urmare integrării tot mai accentuate şi a evoluţiei tot mai rapide a pieţelor financiare din Europa. În domeniul gestionării crizelor financiare, Eurosistemul, prin BCE efectuează anual evaluări macroprudenţiale şi structurale ale sectorului bancar din UE şi promovează încheierea unor acorduri voluntare de cooperare între autorităţi. Pentru consolidarea stabilităţii financiare însă, este necesară îmbunătăţirea constantă a măsurilor şi politicilor monetare pentru a răspunde provocărilor care decurg din complexitatea cadrului institutional al UE.

download file

Creative Commons License

NEWS