Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

COSTURILE DE MEDIU: STRUCTURĂ ŞI RECUNOAŞTERE. DINAMICA LOR ÎN ROMANIA DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Mariana MAN, email: man_mariana2006@yahoo.com, Afiliation: Universitatea din Petroşani
    • Maria MĂCRIŞ, email: mariamacris2011@ yahoo.com, Afiliation: Universitatea din Petroşani
    • Bogdan RĂVAŞ, email: ravasbogdan@yahoo.com, Afiliation: Universitatea din Petroşani

  Pages:
    • 43|65

 2. Keywords: costuri de mediu, contabilitatea mediului, statistica mediului, protecţia mediului

 3. Abstract:
  Odată cu apariţia omului acesta a început să hărţuiască mediul înconjurător, ajungând ca în ultimul secol să devină un pericol pentru acesta. Pe de o parte omul a extras din mediu o cantitate foarte mare de resurse greu regenerabile sărăcind mediul, iar pe de altă parte, a cedat mediului produse improprii, adeseori toxice şi nereciclabile, reducând cu mult capacitatea mediului de a se menţine întrun echilibru necesar supravieţuirii speciilor şi reducând semnificativ capacitatea de supravieţuire a speciei umane. Aşa se face că, in special în ultimele decenii ale secolului XX-lea se vorbeşte tot mai mult de pericolul apariţiei unei crize ecologice şi de necesitatea imperativă a protecţiei mediului. Prezenta lucrare pleacă de la premisa că responsabilitatea în privinţa poluării mediului, precum şi a protecţiei acestuia trebuie să devină mai importantă pentru marile companii internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi guvernele lumii. Problemele de mediu, împreună cu costurile aferente, veniturile şi beneficiile ar trebui să fie într-o preocupare crescândă pentru cetăţenii şi liderii de corporaţii din majoritatea ţărilor din întreaga lume. În acest sens practicile contabile ar trebui să acorde şi mai mult suport în furnizarea unor informaţii suficient de corecte şi complete pentru sprijinirea procesului decizional în gestionarea responsabilităţilor de mediu.

download file

Creative Commons License

NEWS