Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONTROLUL INTERN – RESPONSABILITATE A MANAGEMENTULUI

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Emilia VASILE, email: rector@univath.ro, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Bucureşti
    • Asistent drd. Ion CROITORU, email: ion.croitoru.ag@gmail.com, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” Bucureşti

  Pages:
    • 5|18

 2. Keywords: asigurare rezonabilă, control intern, eficienţă, eficacitate, evaluarea riscului, managementul riscurilor, responsabilitatea managerială, instrumente de control, obiective, sistem de control intern.

 3. Abstract:
  Controlul intern este procesul conceput, implementat şi menţinut de către conducerea organizaţiei cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor referitoare la credibilitatea raportării financiare, eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor, conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. Acesta cuprinde ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele stabilite şi cu reglementările legale, în vederea bunei utilizări a resurselor. Controlul intern are ca obiective generale: realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor organizaţiei, stabilite în concordanţă cu misiunea acesteia, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; protejarea fondurilor publice; respectarea legilor, a reglementărilor şi deciziilor conducerii; dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare şi raportare periodică. Sistemul de control intern este format din politici şi proceduri create pentru a oferi responsabililor însărcinaţi cu guvernanţa corporativă şi conduceri executive o asigurare rezonabilă că entitatea îşi atinge obiectivele fixate prin strategiile adoptate.

download file

Creative Commons License

NEWS