Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONCEPTUL DE VALOARE ADĂUGATĂ ÎN AUDITUL INTERN

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. Marin POPESCU, email: marin.popescu@senat.ro, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din București
    • Prof.univ.dr. Emilia VASILE, email: rector@univath.ro, Afiliation: Universitatea „Athenaeum” din București

  Pages:
    • 53|60

 2. Keywords: audit intern, valoarea adăugată, manager, control intern, comitet audit

 3. Abstract:
  Din analiza efectuată a rezultat că nici un proces de gestionare a riscurilor nu este perfect pentru identificarea tuturor eșecurilor și pentru evitarea acestora managerii trebuie să țină cont de recomandările auditorilor interni.

download file

Creative Commons License

NEWS