Athenaeum University


Double Blind Review Evaluation

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Indexed by : RePEc |

Indexed by : CEEOL |

Indexed by : SSRN |

Indexed by : EBSCO |

Indexed by : CiteFactor |

Indexed by : Google Scholar |

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISSN-L 2065 - 8168
ISSN (e) 2068 - 2077
ISSN (p) 2065 - 8168

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Address

Giuseppe Garibaldi No. 2A
Bucharest, Romania

Phones

Tel: +4 021.230.57.38
Fax: +4 021.231.74.18

Email

secretariat@univath.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

APLICAREA ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE IN MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI DE INVESTITII

 

download file

Creative Commons License

 1. Authors:
    • Prof.univ.dr. DAN ARMEANU, email: darmeanu@yahoo.com, Afiliation: Academia de Studii Economice București
    • Doctorand ANDREEA NEGRU, Afiliation: Academia de Studii Economice București

  Pages:
    • 55|64

 2. Keywords: Componente principale, rentabilitate, risc, volatilitate, optim, varianta

 3. Abstract:
  În gestiunea portofoliilor de investiții pe piețele de capital integrate, dincolo de modelele propuse de teoria modernă a portofoliului (modelul Markowitz, modelul CML, modelul CAPM, modleul Treynor-Black ș.a.), putem face apel cu succes la instrumentarul statistico-matematic propus de analiza multidimensională a datelor. Motivul pentru care vom utiliza aceste tehnici în demersul nostru analitic este unul simplu: deoarece permit reducerea numărului de variabile din analiză şi conservă o mare parte din informaţia conţinută de datele iniţiale (analiza componentelor principale), evidenţierea măsurii în care factorii comuni, latenţi, şi cei necomuni influenţează variabilele considerate (analiza factorială) şi realizarea de clasificări pertinente ale observațiilor (metodele şi tehnicile de recunoaştere a formelor). În acest articol vom aplica instrumentele de sinteză informațională(analiza componentelor principale și analiza factorială), precum și metodele și tehnicile de recunoaștere a formelor (analiza cluster și analiza discriminantă) pentru a determina forța financiară a unui număr de 20 de companii ale căror acțiuni sunt ”blue chips” pe piețele bursiere din Germania, Polonia și România (fiind incluse în componența indicilor de referință DAX, WIG 20 și BET), și anume: ADIDAS AG, BMW AG, COMMERZBANK AG, DAIMLER AG, LUFTHANSA AG, METRO AG, SIEMENS AG, ASSECO POLAND SA, CEZ GROUP, GLOBAL TRADE CENTER SA, LOTOS GROUP, PKO BANK POLSKI, TVN SA, BRD SA, BANCA TRANSILVANIA SA, ALRO SLATINA SA, PETROM SA, ROMPETROL SA, CNTEE TRANSELECTRICA SA și SNTGN TRANSGAZ SA. În contextul management-ului portofoliilor de investiții pe piețele de capital integrate, utilizarea acestor metode generează clasificări pertinente ale companiilor cotate pe piața de capital și, în același timp, permite dezvoltarea unor instrumente de predicție deosebit de utile.

download file

Creative Commons License

NEWS